vykurovanie
meranie a regulácia
elektroinštalácia


BYTOVÉ PODNIKY
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

BP Brezno inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 6xPK
BP Havířov inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 5xPK, 11xVS
BP Ilava inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 1xPK
BP Kys. N. Mesto inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 2xPK, 7xVS
BP Kys. N. Mesto, VS - A Kysuca inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
BP Levice programovanie, oživenie RS JC 3xVS typu KOS
BP Michalovce inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 11xPK, 7xVS
BP Pov. Bystrica inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 1xVS
BP Ružinov inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
BP Trebišov inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 4xPK, 3xVS
BP Trebišov inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK Paričan
BP Zvolen inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 5xVS
Bratislava - Rača inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 1x PK
Bytterm Žilina inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 12xVS, 1xPK, kogenerácia
Bytterm Žilina - HS 41 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina - OST 13 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina - Predmestská inštalácia MaR a PRS, program. RS JC
Bytterm Žilina, Sihoť inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina - HS 88 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina - HS 33 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, Obytný blok E1 + E2 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, Obytný blok E3 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, Obytný blok E4, E5 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, Bulvár inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, VS 5, Vlčince inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Bytterm Žilina, PK K3, F5, F6 Hájik inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 3xPK
Bytterm Žilina, VS F7, F8 Hájik inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 2x VS
DALKIA Čadca, objekty: SO 01-04, 06, 09-12 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK, VS
Nitra - Párovce inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 3xPK, 11xVS
Službyt Nitra inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 17xPK, 11xVS
Nitra - Klokočina inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 6xPK, 11xVS
Strážske inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK
Podbrezová inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK
Bytterm Žilina chemické čistenie rozvodov ÚK ÚK
PSBD Piešťany montáž termostatických ventilov, regulačných armatúr hydraulické vyregulovanie
Martin, Goliana 13.15,17 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
Martin, Čajkovského 12 inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK
Martin, Východná inštalácia MaR a PRS, program. RS JC 2xVS
Bytové družst. Bratislava 3, OST Račianská inštalácia MaR a PRS, program. RS JC OST
Bytové družst. Bratislava 3, OST Kutuzovová inštalácia MaR a PRS, program. RS JC OST
Bratislava Dúbravka, OST Bagarova inštalácia MaR a PRS OST
BP Brezno, PK2 Mazorník inštalácia MaR a PRS, program. RS JC PK
Bytterm Žilina, VS 2, Vlčince inštalácia MaR a PRS, program. RS JC VS
VS Terézie Vansovej, Liptovský Mikuláš montáž MaR a PRS VS

FINANČNÉ INŠTITÚCIE
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

Bank Austria, Bratislava inštalácia, programovanie RS JC VZT
Poštová banka -Žilina inštalácia, programovanie RS JC VZT
NBS - Bratislava programovanie centrálneho riadiaceho sytému - OWS osvetlenie
NBS - Košice inštalácia, programovanie RS JC VZT
Slovenská Poisťovňa, Bratislava inštalácia, programovanie RS JC 2xVS, VZT
Slovenská Sporiteľňa, Bratislava - Rača inštalácia, programovanie RS JC VZT, PK
VÚB Bratislava na Poštovej ulici inštalácia, programovanie RS JC PK, VZT
Poisťovňa OTČINA, Zámocká ul., Bratislava projekt, dodávka, inštalácia, programovanie RS JC vetranie garáži
VšZP pobočka Trenčín projekt, dodávka, inštalácia PRS a MaR, programovanie RS JC PK, VZT
Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Martin inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK
Slovenská Poisťovňa a.s, pobočka Dunajská Streda projekt, dodávka, inštalácia MaR, programovanie RS JC vč. graf. centrály PK, VZT
Slovenská Sporiteľňa a.s, pobočka Rovinka projekt, dodávka, inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC vč. graf. centrály PK, VZT
Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Lučenec projekt, dodávka, inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC VZT
Slovenská Sporiteľňa a.s, pobočka Nitra dodávka, inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC PK, VZT
Slovenská Sporiteľňa a.s., pobočka Nové Zámky výmena riadiacej jednotky RS JC VZT
Slovenská sporiteľňa a.s., pobočka Rimavská Sobota Inštalácia MaR, PRS VZT

ZDRAVOTNÍCTVO
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

Fakultná nemocnica Martin programovanie grafickej centrály OWS dispečing
FNsP Ostrava inštalácia, programovanie RS JC VZT, VS
Nemocnica Nitra inštalácia, programovanie RS JC VZT, VS, PK
Psychiatrická nemocnica, Hronovce dodávka, inštalácia, programovanie RS JC 2xPK

ZÁVODY
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

ALDY Trnava inštalácia, programovanie RS JC PK
Bytterm Drevovýroba, Žilina inštalácia, programovanie RS JC PK
ČZ Uherský Brod inštalácia, programovanie RS JC VZT, VS
Dolvap Varín inštalácia, programovanie RS JC PK
Doprastav dodávka, inštalácia, programovanie RS JC chladiace stropy
Elektrostav Žilina inštalácia, programovanie RS JC PK
Figaro Bratislava inštalácia, programovanie RS JC VS
KINEX Bytča inštalácia MaR, PRS, RS Honeywell VS
Chemosvit Svit inštalácia RS JC VZT
Probugas Bratislava inštalácia, programovanie RS JC PK
Madunice dodávka, inštalácia, programovanie RS JC PK
MATADOR Púchov projekt, inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC VZT
Medzilaborce inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK
OTEX Žilina inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK
Plastik Omnium, PS-32, PS-51 programovanie RS JC VZT
SEVAK Žilina dodávka, inštalácia, programovanie RS JC VS
Slovnaft Bratislava I. inštalácia, programovanie RS JC VS
Slovnaft Bratislava II. inštalácia merania a regulácie chemická technológia, blok 66
Slovnaft Bratislava, VS-1, 2, Dunaj, Hron, Hornád energetický audit VS
Slovnaft Bratislava, VS-jedáleň oprava RS JC VS
Slovtransgas Zákopčie inštalácia, programovanie RS JC regulácia ÚK
SSC Martin dodávka a inštalácia technológie, dodávka, inštalácia, programovanie RS JC 4xPK
TENTO Žilina inštalácia MaR, PRS, program. RS JC VS
TENTO Žilina, VS-centrálne dielne, garáže inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC VS
TENTO Žilina, VS-Colspedia, VS Adm.bud. inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC 2xVS
Veľké Kozmálovce dodávka, inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
Vráble IGP dodávka, inštalácia, programovanie RS JC VZT, PK
ZIPP Rajec dodávka, inštalácia, programovanie RS JC 3xPK
ZVL Žilina dodávka, inštalácia, programovanie RS JC VS
Coca-Cola BEVERAGES, Nové Mesto nad Váhom dodávka a montáž technológie - horúca voda vykurovanie výrobej haly
Swedwood Malacky dodávka a montáž MaR, PRS, programovanie RS JC VZT, VS
PK Martimex a.s., Rosinská cesta, Žilina montáž, programovanie RS JC PK

HOTELY
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

Čierne - Hotel dodávka, inštalácia, programovanie RS JC PK
Hotel Centrum, Terchová inštalácia, programovanie RS JC PK, hotelová regulácia
Hotel Žiar Donovaly dodávka, inštalácia, programovanie RS JCI PK
Hotel VÁH, Piešťany dodávka a inštalácia techológie PK včítane RS JC PK
Penzión Slniečko, Donovaly inštalácia, programovanie RS JC PK
Rekreačné zariadenie Villa Szondra, Modra inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK

ŠTÁTNA SPRÁVA
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

Budova Parlamentu, Bratislava inštalácia, programovanie RS JC VZT, VS
DÚ Nová Baňa dodávka, inštalácia technológie, inštalácia, programovanie RS JC PK
DÚ Žilina oprava technológie VS
Hrad Bratislava inštalácia, programovanie RS JC 2xVS
MsÚ B. Bystrica inštalácia, programovanie RS JC PK
MZ Kežmarok inštalácia, programovanie RS JC PK
Slezské divadlo, Opava inštalácia, programovanie RS JC VZT
VÚRV Piešťany dodávka, inštalácia, programovanie RS JC osvetlenie kultivačných miestností
VÚ CO Žilina inštalácia MaR, PRS, nastavenie RS Viessman PK
VÚ Martin dodávka a montáž VZT VZT
Ústav social. starostlivosti, Liptovský Hrádok dodávka, inštalácia, programovanie RS JC PK
Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Martin inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK
Sociálna poisťovňa a.s., pobočka Žilina dodávka a inštalácia PRS, montáž osvetlenia, bleskozvodov, dodávka a montáž elektrických rozvodov pre dátové rozvody prevádzková budova
Slovenské národné Múzeum - areál kúrií, Bratislava dodávka, inštalácia PRS a MaR, programovanie RS Siemens PK

ENERGETIKA
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

Tepláreň Žilina inštalácia systému VALMET TÚV
Tepláreň Žilina, IV. etapa inštalácia systému VALMET  
Tepláreň Žilina, V. etapa inštalácia systému VALMET  
VUJE Trnava inštalácia systému SAIA control PK, VS
SSE Žilina, Ul. Pri Rajčianke dodávka a montáž technológie, MaR, PRS, programovanie RS JC, projekt PK

ZAHRANIČNÉ AKCIE
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

ARA Intľ Building, Riyadh, Saudská Arábia programovanie RS VZT
ARAMCO Dental Clinic, Abqaiq, Saudská Arábia programovanie RS VZT
Electrical Plant, Riyadh, Saudská Arábia programovanie RS VZT
King Abdul Aziz historical center, Riyadh, Saudská Arábia programovanie RS VZT
Meridien Hotel, Jeddah, Saudská Arábia programovanie RS VZT
Oil Refinery, Shaybah, Saudská Arábia programovanie RS VZT
Rawda Palace, Riyadh, Saudská Arábia programovanie RS VZT
Bank Center, Budapešť, Maďarsko programovanie centrálneho RS PK, VZT
Europark - Kispest, Budapešť, Maďarsko programovanie RS VZT
BAXTER , Zurich, Švajčiarsko programovanie RS VZT
Bruntál - ČR inštalácia, programovanie RS JCI fluidné spaľovanie
Staré Město pod Snežníkem - ČR inštalácia, programovanie RS JCI fluidné spaľovanie
Opava, Kylešovice - ČR inštalácia, programovanie RS JCI, PRS fluidné spaľovanie
Glaxo laboratories, Stevenage, Veľká Británia programovanie RS VZT
Hashalom Building, Tel Aviv, Izrael programovanie RS VZT
Hotel Sofitel, Abuja, Nigéria konzultácie k RS JC VZT
International Airport Beirut, Libanon programovanie RS, projektovanie MaR VZT
Onshiore Gas Development Project, Habshan, Spojené Arabské Emiráty programovanie RS VZT
Reynolds Tobacco Factory, Izmir, Turecko programovanie RS VZT
SVOJŠICE inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC PK
Teplo Bruntál montáž frekvenčných meničov PK
Televízne centrum Ostankino, Moskva, Ruská Federácia programovanie RS VZT, VS
VIEDEŇ, 7 budov OSN oživenie RS JC VS, VZT

OSTATNÉ AKCIE
AKCIA DRUH DIELA DRUH TECHNOLÓGIE

BEZ Bratislava inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
CLL Lietavská Lúčka dodávka, inštalácia, programovanie RS JC lab. kontrola kvality
CLL Lietavská Lúčka dodávka, inštalácia, programovanie RS JC vyhrievanie betónu
Čerpacia stanica, Vrátna inštalácia, programovanie RS JC zasnežovanie
DPMŽ Žilina inštalácia, programovanie RS JC monitor. a ovládanie meniarní
Chata HS Vrátna dolina inštalácia, programovanie RS JC elektrické kúrenie
Jednota SD Čadca dodávka a montáž klimatizačných jednotiek VZT
Jednota SD Žilina inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC PK
Krajská prokuratúra Žilina inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
Lesostav L. Hrádok dodávka, inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
OSBD Martin-Vrútky inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
OU Harmanec inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
Plastika Nitra inštalácia, programovanie RS JC 4xVS
Metro Košice montáž RS Sauter VZT
SPP Holíč autodorava inštalácia, programovanie RS JC 4xPK
SPŠS Lučenec-Multigas inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
Supermarket Jednota, Čadca dodávka a montáž MaR, VZT, PSN, EPS, ozvučenie, podsystém času PK, VZT, ELI
Tlakové nádoby Žilina inštalácia RS JC KOS
Čerpacia stanica, Žilina - Pov. Chlmec dodávka a montáž klimatizač. jednot. klimatizácia
Trnava inštalácia, programovanie RS JC 3xVS
Varias Žilina inštalácia, programovanie RS JC kotolňa
Vráble dodávka, inštalácia, programovanie RS JC PK
Horný Val 9/19, Žilina inštalácia MaR, PRS, program. PK
Obchodný dom Družba, Čadca montáž termostatických ventilov a regulačných armatúr hydraulické vyregulovanie
CLL Lietavská Lúčka dodávka a inštalácia MaR, PRS, programovanie RS JC 2xPK
Valach - rod. dom, Nitra projekt, dodávka, inštalácia MaR, PRS, program. RS JC PK, VZT pre odvlh. priestoru bazénu
7 PLUS s.r.o. Bratislava dodávka, montáž tech. chladiaceho syst. chladenie
BMC IVECO, Nitra projekt, dodávka, inštalácia MaR, PRS VZT - odvlhčovanie priestoru bazénu
SAD Žilina inštalácia MaR, PRS, program. RS JC 3xPK
PRIMA ZDROJ Žilina dodávka a inštalácia regulátora 1/4-hodinového maxima PRS
LAKTIS Žilina dodávka a inštalácia regulátora 1/4-hodinového maxima PRS
BILLA Kysucké Nové Mesto dodávka a montáž MaR, PRS, programovanie RS JC VZT
Hospodárska J - blok 32, Trnava demontáž, montáž PRS a MaR parná VS
Hospodárska F - blok 20, Trnava demontáž, montáž PRS a MaR parná VS
Hospodárska B - blok 8, Trnava demontáž, montáž PRS a MaR parná VS
OST 7093 Železničná stanica Trnava montáž PRS a MaR OST
OST 4096 Pošta 2, Trnava montáž PRS a MaR OST