vykurovanie
meranie a regulácia
elektroinštalácia

Firma EUROS s.r.o. má za sebou množstvo úspešne realizovaných akcií z predmetu svojej činnosti.
zobraz všetky

V nasledujúcom prehľade sú uvedené vybrané referenčné akcie so stručným popisom rozsahu prác.